Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Přes sádrokarton již zloděj neprojde

Atestovaná a certifikovaná zkušebna TREZOR TEST v Klecanech nedaleko Prahy měla před sebou netradiční úkol. Ve zkušební hale byly do stěny z desek Habito H od výrobce Rigips zabudované dveře Atex SAFE RC 3 od výrobce Porta Doors, pro které zajišťuje v ČR distribuci a technický servis společnost ATEX GROUP. Zkušební technici po celodenní zkoušce konstatovali, že komplet splňuje bezpečnostní třídu RC3 a stěna s dveřmi vyhověla.

Sádrokarton se stal synonymem materiálu pro rychlý způsob suché výstavby, tedy stavebních postupů bez použití mokrých procesů. Sádrokarton se uplatňuje jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí a oprav bytových, občanských, průmyslových nebo zemědělských staveb.

Tyto desky lze využít na sádrokartonové příčky, sádrokartonové podhledy, obklady stěn a konstrukce podkroví. V nabídce najdete všechny běžné druhy – stavební desky RB (A), protipožární sádrokartonové desky RF (DF), desky opatřené impregnací RBI (H2) či speciální akustické sádrokartonové desky MA (DF) nebo MAI (DFH2), u kterých byla maximálně posílena jejich přirozená zvukově-izolační vlastnost. Na nejvyšším kvalitativním stupni pak stojí konstrukční desky Rigistabil a vysokopevnostní desky Habito H.

Boj o bezpečnost

Historie bezpečnostních sádrokartonových konstrukcí sahá na sklonek 90. let. Společnost Rigips je v této oblasti pionýrem. Do té doby se jen vědělo, že sádrokarton jde prokopnout (žádné mechanicky odolné desky se tehdy nevyráběly), a tudíž se třeba mezi obchodními jednotkami do standardních příček umísťoval ocelový pozinkovaný plech, aby se docílila neproniknutelnost. Ale nebyla na to žádná norma, takže se to navrhovalo jen na základě konkrétního požadavku investora „naslepo“.

bezpecnostni zkouska - manualni pokus o prekonani delici konstrukce
Mezníkem se stal jeden bytový projekt, kde byl požadavek na použití sádrokartonových mezibytových stěn. Investor to zpochybňoval kvůli pojistitelnosti bytů – Česká pojišťovna definovala minimální bezpečnost svislé dělící konstrukce mezi byty, aby šel byt standardně pojistit, tvrdým etalonem –stěna z cihel plných tl. 150 mm vyzděná na zdící maltu a oboustranně omítnutá vápennou omítkou.

Nebyl a dodnes není žádný obecný normový požadavek na bezpečnost těchto mezibytových stěn. Tehdy se odborníci v Rigipsu rozhodli to změnit. Jejich cílem bylo najít nějaký normový postup, který by šel zobecnit na cihelný etalon pojišťovny. Úsilí se vyplatilo. Našli normu ČSN EN 1627, která pojednává o bezpečnostních konstrukcích proti nedovolenému vniknutí. Podle této normy změřili bezpečnost oné cihelné definice České spořitelny a zjistili, že odpovídá bezpečnostní třídě tehdy značené BT3 (v aktuální verzi této normy je vyjádřena tato bezpečnost  označením RC3).

Poté zbývalo najít a vyzkoušet skladbu z desek Rigips, která by měla minimálně srovnatelnou bezpečnost. Tehdy k běžným sádrokartonovým deskám pomocí  vložených ocelových plechů do skladby stěny. A pak se můžeme myšlenkově přenést do dnešní doby, kdy žádné plechy ve skladbách bezpečnostních příček RC3 už nejsou potřeba.

Významnou roli zde sehrál i nový výrobek: deska Habito® H. Jde o univerzální sádrokartonovou desku, která překoná cihlu doslova ve všech ohledech a i v bezpečnosti se jí plně vyrovná. K tomu skladby stěn s deskami Habito H zajistí i perfektní zvukově izolační vlastnosti, navíc mají vysokou pevnost i únosnost nebo odolnost proti zvýšené vzdušné vlhkosti.

Našla se zkušebna

„Hledali jsme tehdy autorizovanou zkušebnu a obecnou normu na zkoušení. Ptali jsme se v různých zkušebnách, až jsme dostali tip na společnost Trezortest, kde nám Ing. Koktan sdělil, že existuje normový postup na zkoušení bezpečnostních dveří a jiných otvorových výplní a že metodika této normy by šla aplikovat i na svislou dělící konstrukci,“ říká Ing. Robert Hošek, Garant technické podpory divize Rigips.

Věci se konečně pohnuly kupředu. „Vyzdily jsme nejprve v Trezortestu onu cihelnou definici pojišťovny a normovým postupem jsme zjistili, že její bezpečnost lze zobecnit dle této normy (CSN EN 1627) na zařazení do kategorie bezpečnosti tehdy označované BT3 – v této kategorii musí odolat: statickému tlaku (zkoušeno hydraulickým válcem) 6 kN (odpovídá tíze 600 kg) v místech kotvení po obvodu konstrukce; dynamickému namáhání – břemeno v podobě velkého kyvadla o tíze 50 kg puštěné z převýšení 0,75 metru nesmí prorazit zkoušenou konstrukci a prokázat mechanickou odolnost – manuální pokus o překonání dělící konstrukce – proražení normou stanovené velikosti otvoru pomocí normové sady nářadí – musí činit v součtu min. 5 minut,“ vypočítává Robert Hošek.

konstrukce musí odolat statickému tlaku (zkoušeno hydraulickým válcem)
Příčka vyhověla všem testům. A nejenže vyhověla, veškeré testované limity bezpečně pokořila. „Před zhruba pěti lety se změnila norma na bezpečnost, takže se třídě místo dříve BT nyní značí RC, jinak parametry zkoušky jsou zachovány, takže jen místo označení (klasifikace) BT3 je nyní RC3,“ vysvětluje Robert Hošek.

Vítězství nad betonem

Užití těchto bezpečnostních konstrukcí je tedy buď v bytech, nebo zatím možná častěji ve veřejných budovách, kdy je nutné chránit nějaký prostor. Z toho vyplývá, že aby byl prostor chráněn kompletně, je zapotřebí kromě bezpečnostních příček i bezpečnostní mezistrop a případně i bezpečnostní předstěny.

„Paradoxně se před betonovou stěnu navrhne předstěna, protože betonová stěna nemá certifikát, kdežto předstěna Rigips onen požadovaný certifikát bezpečnosti má,“ říká Robert Hošek a doplňuje: „Jinak krom bezpečnosti tyto konstrukce vynikají i ostatními výhodami suché výstavby – zejména neprůzvučností – Rw 57 až 71 dB (dle konkrétní skladby konstrukce) a požární odolností až 90 minut.”

„A posledním kamínkem do této mozaiky bezpečnostních řešení se stala zkouška bezpečnostní příčky Habito s vystavěnými bezpečnostními dveřmi Atex Safe RC3, kdy byla zkoušena jak stěna tak i připojení k v ní zabudované dveřní zárubni s osazeným křídlem bezpečnostních dveří, kdy všechny zkušební postupy bez zaváhání tato konstrukce vydržela a splnila bezezbytku parametry odpovídající bezpečnostní třídě RC3. Navíc jsou tyto dveře také protipožární, kouřotěsné a akustické s neprůzvučností Rw=40dB“ doplnil na závěr Ing. Hošek.

graficke znazorneni - ochrana proti nasilnem vniknuti