fbpx

Vybrané detaily podkroví

Projděte si nejčastější detaily, které vám pomohou správně napojit konstrukce v podkroví, ať už se jedná o navázání šikmin nebo napojení příčky na opláštění sádrokartonových předstěn.

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
2.3 Profil R-UD
2.4 Profil R-CD montážní
2.4a Stavěcí třmen
2.4b Závěs krokvový
2.6. Výměna z dřevěných latí
3. Minerální izolace
4. Rychlošrouby Rigips 212 TN
4.4 Šroub Rigips FN
5.1 Natmelená výztužná páska či páska na hrany Habito® Flex
6. Parozábrana
7. Napojovací těsnění

LEGENDA:
1. Modrá akustická sádrokartonová deska MA(DF) Activ’Air®
2.4 Profil R-CD montážní
2.4a Stavěcí třmen
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN
4.3 Samovrtné šrouby Rigips LB
4.4 Šroub Rigips FN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska či páska na hrany Habito® Flex
6. Parozábrana
7. Záklop OSB 18 mm
8. Pojistná hydroizolace

LEGENDA:
1.1 Vysokopevnostní sádrokarton Habito H
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
2.4 Profil R-CD montážní
2.4b Závěs krokvový
3. Minerální izolace
4. Rychlošrouby Rigips 212 TN
4.4 Šroub Rigips FN
4.5 Šroub do desky Habito H, typ UMN
5.1 Natmelená výztužná páska či páska na hrany Habito® Flex
6. Parozábrana
7. Napojovací těsnění
8. Radiátor