Zhodnocení podkladu před aplikací omítky

Před zahájením prací nejprve provedeme vizuální kontrolu podkladu (tj. nejsou-li na stěnách/ stropech mokrá místa, výkvěty, příp. jiné nečistoty např. separační olej). Následně provedeme kontrolu dotykem dlaně (tj. není-li plocha promrzlá, zaprášená, zda se povrch podkladu nedrolí). Nevyhovující podklady musíme před aplikací sádrových omítek a stěrek upravit (např. oklepat, zpevnit, napenetrovat nebo odmastit). Ze zaprášených ploch je třeba stáhnout prach vlhkou štětkou. Špachtlí nebo škrabkou odstraníme příp. výčnělky, nesoudržná místa, povrchové nečistoty (cementové mléko, zbytky zdicí malty apod.).

Vizuální kontrola podkladu

Věděli jste, že očistit stěny od prachu a nesoudržných částic je nutností? Jinak penetrace ke stěně nepřilne a může se odlupovat.

PODKLAD NESMÍ BÝT:

Piktogramy - vlastnosti podkladu

 

Dále ověříme savost podkladu, a to lokálním zmokřením povrchu:

Ověření savosti podkladu lokálním zmokřením povrchu

PROČ PENETROVAT?

Protože k napenetrovanému podkladu sádrové omítky a stěrky ideálně přilnou, rovnoměrně schnou i tuhnou, což umožní snadné vyhlazení a zaručuje vysokou pevnost výsledné omítky. Všechny plochy mají ve stejný čas stejnou konzistenci a sjednocenou savost podkladu.

Jaký nátěr si vybrat na základě savosti podkladu a jaké nářadí budete potřebovat pro následnou aplikaci omítek a stěrek? To zjistíte v článku Příprava podkladu.