Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Příprava podkladu před aplikací omítek

Extrémně savé podklady (např. pórobeton) opatříme Základním penetračním nátěrem. V závislosti na savosti podkladu zředíme penetrační nátěr vodou podle návodu na obalu. Penetrace pro savé podklady aplikujeme nejčastěji stříkáním, popř. štětkou.

Penetrace savých podkladů

Sklovitě hladké podklady (např. monolitické konstrukce z betonu, polystyrenové tvarovky) opatříme Základním kontaktním nátěrem pro zvýšení přídržnosti omítky k podkladu. Kontaktní nátěr je třeba před vlastní aplikací dobře promíchat a stejně tak i v průběhu aplikace. Tím se zamezí usazování hrubších složek disperze na dně kbelíku. Kontaktní nátěr aplikujeme výhradně válečkem.

Penetrace sklovitého podkladu

Abyste snáze rozeznali napenetrovanou plochu od nenapenetrované, jsou penetrace Rigips barevné – Základní penetrační nátěr je mléčně nažloutlý, Základní kontaktní nátěr pak světle červenohnědý.

Potřebná doba k vyzrání kontaktních i penetračních nátěrů před aplikací sádrových omítek a stěrek Rigips je min. 24 hodin.

1 Vědro
2 Stahovací lať pro sádrové omítky Rigips
3 Nerez hladítko
4 Fasádní špachtle
5 Špachtle nerez na vnitřní kouty
6 Špachtle nerez
7 Špachtle nerez (lopatka)
8 Struhák na omítku
9 Houbové hladítko
10 Zednická lžíce
11 Elektrické míchadlo
12 Špachtle pro celoplošné tmelení Rigips

Vždy používáme čisté nářadí a nádoby.

Před penetrací podklad vždy zkontrolujte a očistěte. Máte-li podklad připravený pro aplikaci omítky, pusťte se do přípravy směsi sádrové omítky.