fbpx

Opláštění střešního okna

Při opláštění střešního okna v podkroví je třeba dodržet následující zásady:

 • Svislý parapet (se zalomením)
 • Vodorovné nadpraží (se zalomením)

Důvodem zalomení je vytvoření prostoru pro tepelnou izolaci, čímž dojde k omezení tepelných mostů. Svislý parapet a vodorovné nadpraží podporuje proudění vzduchu okolo skel, a tím odvětrání případné zkondenzované vlhkosti. Umístěním topného tělesa pod oknem ještě více podpoříme proudění vzduchu okolo skel. Svislý parapet a vodorovné nadpraží nám navíc umožňují optimální osvětlení interiéru. Opláštění střešního okna se provádí až po jeho osazení. Montáž okna do konstrukce střechy je třeba provést dle pokynů výrobce střešního okna. K napojení sádrokartonové desky na rám okna výrobci střešních oken obvykle připravují drážku v rámu okna. Přečtěte si článek Jak vybrat správnou sádrokartonovou desku.

Přečtěte si také návod, jak na opláštění šikmých a vodorovných ploch v podkroví a jak na opláštění v místě styku šikmin.

TIP:
K ochraně hran opláštění okolo střešního okna používáme ochrannou pásku na rohy a kouty Habito Flex, která je aplikována do sádrového tmelu Rifino Top. Spáry v oblasti zalomeného nadpraží a parapetu je nutné předem vyplnit sádrovým tmelem. Pro více informací si přečtěte článek o ochraně rohů a koutů nebo se podívejte na videonávod Jak na rohy a kouty s páskou Habito Flex.

Co všechno potřebujeme k opláštění střešního okna

Materiál na opláštění okna:

Sádrokartonové desky Rigips, ideálně Akustická protipožární MA (DF) 12,5 Activ´Air
Kovové tenkostěnné R-CD profily a R-UD profily
tepelná izolace např. Isover UNIROL PROFI nebo Isover ORSIK
parozábrana Isover VARIO® KM DUPLEX UV
lepící páska k lepení detailů styku parobrzdy a dřevěné konstrukce Isover Vario® MultiTape SL
lepící páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy Isover VARIO® KB 1
spárovací tmel Rifino Top

Příslušenství:

krokvové závěsy (zaoblené)
vruty do svislých závěsů typu FN
šrouby do plechy LB
aku-vrtací šroubovák
pravítko
úhelník
vodováha
řezací nůž
špachtle
páska Habito Flex

Nejste si jisti, kolik materiálu budete potřebovat a kde ho nakoupit?
Spočítejte si materiál pro stavbu podkroví v naší kalkulačce.

 

Krok 1: Příprava

 1. Vyměříme osovou vzdálenost mezi R-CD profily. Rozteč R-CD profilů je max. 500 mm, poloha jednotlivých závěsů není závislá na poloze okna. Krokvové závěsy (zaoblené) připevníme kolmo ke krokvím zboku dvěma vruty do svislých závěsů typu FN 4,8 x 35 mm a osadíme vrchní a spodní R-CD profily (průběžné profily nad a pod úrovní ostění okna).

Krok 2: Osazení profily

 1. Z předem naměřeného R-UD profilu pomocí prostřihu vytvoříme při spodní a vrchní hraně ohnutí do tvaru L. Takto připravenou „výměnu“ nasuneme mezi spodní a vrchní R-CD profil.
 2. Zbývající mezilehlé R-CD profily zkrátíme na požadovanou délku a osadíme je. „Výměnu“ z R-UD profilu nasuneme na zkrácené profily R-CD a zajistíme ji jedním šroubem do plechu LB (spoj R-CD/R-UD) k průběžným R-CD profilům.
 3. Po rozměření budoucího nadpraží okna připevníme k R-UD profilům další pomocné R-UD profily dvěma šrouby do plechu typu LB. Následně osadíme R-CD profil, který zajistíme dvěma šrouby do plechu typu LB.

Krok 5: Vložení izolace

 1. Tepelnou izolací řádně vyplníme všechny dutiny kolem celého obvodu střešního okna.

Krok 6: Parozábrana

 1. Parozábranu (např. Isover VARIO® KM DUPLEX UV) v oblasti střešního okna nejprve napneme na celou plochu a následně v místě střešního okna prořízneme ve tvaru písmene „H“.
 2. Pro napojení parozábrany na rám okna nalepíme do drážky v rámu oboustranně lepicí pásku (např. Isover Vario® MultiTape SL).
 3. Parozábrana musí být spojitá. Spojení jednotlivých dílů parozábrany v oblasti okna zajistíme k tomu určenými systémovými páskami výrobců parozábran (např. Isover VARIO® KB 1).

Krok 7: Boční ostění

 1. Sádrokartonovou desku připravenou pro boční ostění vložíme do drážky v rámu okna. Do drážky ji vsazujeme nasucho a dočasně připevníme vruty TN 25 mm. Rozměříme budoucí zalomené nadpraží a parapet střešního okna pomocí úhelníku (dle drážky v rámu střešního okna) a vodováhy (vyrovnáme se spodní hranou R-CD profilu).
 2. Po rozměření nadpraží a parapetu střešního okna ostění demontujeme a připevníme pomocné R-UD profily pro osazení R-CD profilů. R-UD profily kotvíme z rubové strany sádrokartonové desky dvěma vruty TN 25 mm.. Poté desky bočního ostění i s připevněnými R-UD profily vložíme do drážky v rámu okna. Desku do drážky vsazujeme nasucho a připevníme do bočního R-UD profilu vruty TN 25 mm. Následně osadíme R-CD profily.

Krok 8: Opláštění šikmých ploch a dokončení

 1. Po montáži sádrokartonových bočních ostění je okno připraveno k opláštění střešní šikminy.
 2. Provedeme opláštění šikmých ploch v okolí střešního okna. Spáry sádrokartonových desek musí být umístěny min. 150 mm od rohů okna.
 3. Pro zalomené nadpraží a parapet je nutné mít předem desky rozměřené. Šířka zalomení je max. 70 mm a provede se naříznutím sádrokartonové desky z lícového kartonu. Připravené desky vložíme do drážky v rámu okna. Desku do drážky vsazujeme nasucho a připevníme do R-CD profilů vruty TN 25 mm (lom desky bude zatmelen sádrovým tmelem Rifino Top).

Mohlo by vás zajímat:

Nejbližší prodejní místo RIGIPS

Vybrali jste nebo potřebujete poradit? U nejbližšího prodejce RIGIPS vás rádi uvidí.

Najít řemeslníka nebo realizační firmu

Vyberte si z certifikovaných realizátorů.

Zeptejte se nás

Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme či poradíme.

Zašlete nám dotaz
nebo využijte zákaznickou linku
226 292 224