Aplikace podlahových krytin na suché podlahy

Před prováděním podlahových krytin se pro zajištění dokonalé přilnavosti povrchové úpravy doporučuje opatřit povrch základním penetračním nátěrem.

Připravili jsme pro vás i postup, se kterým zvládnete pokládku suché podlahy sami. Nezapomeňte, že před samotnou pokládkou podlahy je nutné správně připravit její podklad. Pozor si také dejte na nejčastější chyby při montáži suchých podlah.

Příprava povrchu

Povrch suchých podlah Rigidur a RigiStabil se vyznačuje vysokou tvrdostí (35 MPa Brinell). Pro normální nároky včetně použití při zatížení kolečkovými židlemi (např. v kancelářích) tedy není nutné na povrch podlah Rigidur a RigiStabil nanášet vytvrzovací stěrku (v závislosti na skladbě podlah).

 • Pod tvrdé povrchy (např. dlažby, laminátové podlahy) není nutno spáry desek přetmelovat, pouze se odřízne špachtlí podlahové lepidlo vypěněné na povrch.
 • Pod tenkovrstvé krytiny (např. PVC, korek, koberec) je nutno spáry i šrouby nebo sponky přetmelit sádrovým tmelem.
 • Pod marmoleum, vinyl, tenké koberce se doporučuje použít samonivelační stěrku určenou pro suché podlahy (např. weberfloor 4150 doporučujeme konzultovat dle konkrétní skladby).

Elastické krytiny

Tenkovrstvé, popř. elastické podlahové krytiny, jako PVC, korek, koberce apod., je možné pokládat po vytvrdnutí lepidla (cca 24 h po montáži a přetmelení spár a šroubů/sponek). Pro pokládání krytin se doporučuje používat taková lepidla, která umožní případné pozdější odstranění krytiny beze zbytků a bez poškození podkladu.

Parkety

Zcela bez problémů je použití plovoucích laminovaných podlahových krytin („plovoucích podlah“). Při lepení parket na podklad se doporučuje dodržet následující pravidla:

 • Podmínky na stavbě by měly být vyrovnané a blízké podmínkám trvalého používání. Pokládání parket by mělo probíhat při teplotách 15 – 18 °C. Ideální rozsah relativní vzdušné vlhkosti je 50 – 65 %. Relativní vlhkost by neměla být nižší než 40 % a neměla by přestoupit hranici 75 %.
 • Měly by být používány druhy dřeva s malou délkovou roztažností.
 • Použité parkety by měly být vrstvené do tl. 10 mm.
 • Při použití mozaikových parket je možné jejich celoplošné sklížení, pokud je vzor parket uspořádán tak, že se střídá směr podélných vláken dřeva. Tím je zajištěno, že síly od nerovnoměrné délkové roztažnosti jsou vzájemně kompenzovány.
 • Hlavní směr spár v parketách by měl být orientován v úhlu 90° (kolmo) na podélnou orientaci podlahových desek.
 • Lepidlo pro lepení parket by mělo být výrobcem určeno pro použití na podklady se sádrovým pojivem. Vhodná jsou zejména lepidla na bázi epoxydů a pryskyřic. Naopak nevhodná jsou lepidla ředitelná vodou. Obsah vody by mohl vést k deformacím a narušením struktury sádrovláknitých nebo sádrokartonových desek.
 • Před nanesením lepidla se doporučuje opatřit povrch základním nátěrem neobsahujícím vodu podle dispozic výrobce lepidla. Základní penetrační nátěr není určen pro použití pod parketová lepidla.

Upozornění:
Podlahy z masivního dřeva doporučujeme pouze jako plovoucí, v žádném případě ne jako lepené kontaktně přímo na podlahu Rigidur nebo RigiStabil, a to z důvodu rozdílné roztažnosti sádrovláknitých nebo sádrokartonových desek a masivního dřeva (při změně vlhkosti).

Keramické a kamenné dlažby

Na suchou podlahu Rigidur a RigiStabil se nejlépe hodí dlažby pokládané do tenké vrstvy kvalitního flexibilního lepidla. Maximální formát dlažby by u standardní dvouvrstvé podlahy neměl překročit rozměr 330 x 330 mm. V případě dlažby většího formátu je třeba vyztužit stávající podlahu 3. dodatečnou vrstvou z desek Rigidur nebo RigiStabil. Lepidla pro lepení dlažby by měla být výrobcem určena pro použití na podklady se sádrovým pojivem. Při použití v prostorách ohrožených ostřikující vodou (např. sprchové kouty) se doporučuje flexibilní tekutá hydroizolace nebo tenká celoplošná vrstva vodotěsného lepidla na obklady. Rohy a prostupy musejí být izolovány vhodným způsobem, např. izolačními pásy, těsnicími manžetami apod.

Suché podlahy a podlahové topení

Pro použití podlahového topení je nutné zvolit skladbu podlahy tloušťky min. 25 mm.

Teplovodní topení

Topný systém musí být výrobcem určen pro použití v kombinaci se suchou podlahou. Teplovodní trubky (vedení) musí být uloženy v prefabrikovaných deskových prvcích. Volbu vhodného podlahového vytápění doporučujeme vždy konzultovat s výrobcem podlahového vytápění. Teplota na povrchu vedení i systémových desek ve styku s podlahovými dílci nesmí překročit 45 °C.

Systémové desky podlahové vytápění

Elektrické topení

Elektrické topení může být použito jen za těchto podmínek:

 • Elektrické topení se vkládá až na hotovou suchou podlahu pod finální podlahovou krytinu.
 • Teplota na podlahovém prvku nesmí překročit teplotu 45 °C.
 • Elektrický systém musí mít tepelnou pojistku zabraňující přehřátí.