Jak si připravit povrch před pokládkou suché podlahy?

Suché podlahy Rigidur a RigiStabil se pokládají na připravený, stabilní, dostatečně únosný a rovný povrch. Desky a dílce musí být celoplošně podloženy.

Konstrukce budovy musí být opatřena příslušnou hydroizolací proti zemní vlhkosti. K zabránění působení zbytkové vlhkosti nového betonového podkladu lze např. položením PE fólie tl. 0,2 mm. Pruhy fólie se vzájemně přeloží o 200 mm a vytáhnou min. 100 mm nad podlahu na přilehlé stěny. K zabránění vysypání podsypu pod stávající dřevěný záklop stropu se použije difúzně propustná vrstva (např. geotextilie).

Projděte si i kompletní návod, jak na montáž suché podlahy a jaké jsou nejčastější chyby při montáži suché podlahy, se kterými se běžně setkáváme.

Nejste si jisti, kolik materiálu budete potřebovat a kde ho nakoupit?
Spočítejte si množství materiálu pro stavbu podlahy v naší kalkulačce.

 

Úprava spáry po obvodu místnosti

Pro zabránění přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi a pro umožnění dilatací se po obvodu místnosti umístí izolační pás z minerální plsti, hobry nebo pěnové hmoty tloušťky 5 – 10 mm.

Vyrovnání nerovností podkladu

Nerovnost < 5 mm
Při malých nerovnostech do 5 mm (hrubý beton, podklad z fošen) lze provést vyrovnání prokladem pomocí mezivrstvy z Miralonu nebo pomocí spárovacího tmelu Rigips.

Nerovnost 5 – 10 mm
Lokální nerovnosti do 10 mm lze vyrovnat tmelením. Pro tmelení postačí použít např. spárovací tmelem MAX nebo samonivelační stěrky Weber určené pro suché podlahy a k nim určené penetrace.

Nerovnost 10 – 60 mm
K vyrovnání nerovností či ke zvýšení úrovně podlahy je vhodné použít Suchý vyrovnávací podsyp Rigips.

Nerovnost nad 60 mm
Při potřebě vysoké vyrovnávací vrstvy je možné kombinovat podsyp a vrstvy izolantů (např. polystyrenu nebo dřevovláknité desky). Pokud se na vyšší vrstvu podsypu provádí systémy teplovodního podlahového topení, nebo je použita vyšší vrstva izolantu, musí být vrstva podsypu od vrstev izolantů oddělena deskou Rigidur min. tl. 10 mm nebo deskou RigiStabil 12,5 mm.

Pokud je podsyp tloušťky větší než 60 mm, doporučuje se rozdělit podsyp do vrstev max. tloušťky 60 mm, oddělených proklady z desek Rigidur min. tl. 10 mm nebo deskou RigiStabil 12,5 mm. V takovém případě je nutné počítat s minimálně 5% navýšením kvůli částečnému sedání.

Postup vyrovnání suchého podsypu Rigips před montáží suché podlahy

Postup vyrovnání podsypu

Vyrovnání podsypu lze provádět pomocí speciální sady srovnávacích latí, popřípadě s použitím dřevěných vodítek zhotovených z latí a strhávací latě s výřezy. U stěny je doporučeno si dle vytyčené výšky udělat pruh z podsypu, na něj osadit vodící lištu (lať) a ve vzdálenosti dané délkou strhávací latě osadit druhou vodicí lištu. Vodicí lišty se musí srovnat výškově a poté přijde na řadu vyrovnání podsypu – podsyp se nasype mezi vodicí latě, ocelovým hladítkem zhruba srovná a utáhne. Poté je celé pole třeba definitivně urovnat strhávací latí. Všechny pomocné přípravky musí být před položením podlahy z podsypu vyjmuty. Instalační vedení v podlaze musí mít vzájemnou vzdálenost alespoň 10 mm a musí být překryta podsypem tloušťky nejméně 10 mm.

Dodatečná izolační vrstva

Přidává-li se podkladní izolační vrstva, je třeba volit vhodnou kvalitu a tloušťku materiálu s ohledem na projektované
zatížení podlahy a hodnotu požadované tepelné či zvukové izolace. Pro podkladní vrstvy suché podlahy Rigidur a RigiStabil se používá pěnový polystyren EPS:

  • pro tloušťku podkladní vrstvy max. 100 mm – EPS 100 S
  • pro tloušťku podkladní vrstvy max. 150 mm – EPS 150 S
  • pro tloušťku podkladní vrstvy max. 250 mm – EPS 200 S