Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Detaily předsazených stěn

Při výběru detailu odbočení příčky od předstěny je nutno zvážit požadavky na výslednou vzduchovou neprůzvučnost mezi sousedními místnostmi. Pro snížení přenosu zvuku vedlejšími cestami jsou určena řešení s vynechaným či přerušeným opláštěním probíhající předstěny. Je-li v montované předstěně použita parozábrana a přitom požadavek na neprůzvučnost neumožňuje použít detail s průběžným opláštěním, je nutné použít variantu 5.21.10a.

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
1.0 Opláštění předstěny
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska nebo natmelená páska na hrany Habito® Flex
6. Kotvení do nosné konstrukce
7. Napojovací těsnění
9. Parozábrana

Napojení na masivní stěnu je třeba provést dostatečně těsné (zejména z důvodu dosažení požadované vzduchové neprůzvučnosti). Proto jsou obvodové profily vždy podloženy napojovacím těsněním.

Odbočení příčky od masivní stěny s nalepenou „suchou omítkou“ (5.22.20)

Odbočení příčky od masivní stěny s nalepenou „suchou omítkou“ (5.22.20)

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
2.0 Lepicí malta Rifix
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska nebo natmelená páska na hrany Habito® Flex
6. Kotvení do nosné konstrukce
7. Napojovací těsnění