Detaily předsazených stěn

Při výběru detailu odbočení příčky od předstěny je nutno zvážit požadavky na výslednou vzduchovou neprůzvučnost mezi sousedními místnostmi. Pro snížení přenosu zvuku vedlejšími cestami jsou určena řešení s vynechaným či přerušeným opláštěním probíhající předstěny. Je-li v montované předstěně použita parozábrana a přitom požadavek na neprůzvučnost neumožňuje použít detail s průběžným opláštěním, je nutné použít variantu 5.21.10a.

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
1.0 Opláštění předstěny
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska nebo natmelená páska na hrany Habito® Flex
6. Kotvení do nosné konstrukce
7. Napojovací těsnění
9. Parozábrana

Napojení na masivní stěnu je třeba provést dostatečně těsné (zejména z důvodu dosažení požadované vzduchové neprůzvučnosti). Proto jsou obvodové profily vždy podloženy napojovacím těsněním.

Odbočení příčky od masivní stěny s nalepenou „suchou omítkou“ (5.22.20)

Odbočení příčky od masivní stěny s nalepenou „suchou omítkou“ (5.22.20)

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
2.0 Lepicí malta Rifix
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska nebo natmelená páska na hrany Habito® Flex
6. Kotvení do nosné konstrukce
7. Napojovací těsnění