Montáž podhledu se závěsnou konstrukcí pro lamely s hranou E 24

K sádrokartonovým lamelám Gyptone je třeba použít speciální nosné a obvodové profily. Nosné profily se u lamelového podhledu Gyptone nezavěšují do nosné konstrukce stropu, ale jsou pouze vetknuty do speciálních obvodových profilů.

Lamelový podhled

Po vyznačení výškové úrovně podhledu se na stěny podle vynesené roviny upevní speciální obvodové profily „W“. Na čela chodeb (souběžné s podélnou hranou lamel) se připevní také profil “W” nebo standardní obvodový profil „L“.
Obvodové profily se kotví do stěn plastovými natloukacími hmoždinkami, popř. jinými vhodnými připevňovacími prostředky podle druhu obvodových konstrukcí.
Rozteč připevnění profilu je max. 625 mm, v rozích místností je vzdálenost prvního připojení od stěny max. 200 mm.
K sádrokartonovým příčkám lze obvodový profil připevnit šrouby FN v místech probíhajících R-CW profilů příčky.
K příčkám s opláštěním deskami Habito H, Rigidur nebo Glasroc F Ridurit lze připevnit obvodový profil pomocí vrutů s plochou hlavou typu FN do opláštění příčky nezávisle na poloze R-CW profilů příčky.

Po dokončení montáže obvodových profilů se vloží v kolmém směru k obvodovým profilům předpjaté zesílené nosné profily T 24.
Tyto profily je třeba zkrátit tak, aby na obou koncích vznikla mezera mezi nosným a obvodovým profilem max. 3 mm, tzn. nosný profil je max. o 6 mm kratší, než je světlá šířka mezi stojinami obvodových „W“ profilů.
Po vložení a předběžném rozmístění nosných T 24 profilů se postupně vkládají jednotlivé lamely. Jejich délku je třeba upravit v závislosti na světlé vzdálenosti spodní části obvodového „W“ profilu tak, aby lamely byly max. o 15 mm kratší, než je světlá šířka mezi spodními částmi obvodového „W“ profilu. Celou montáž lamel je možno také provádět současně s nosnými T24 profily.

LEGENDA:
1. Sádrokartonové stropní lamely Gyptone
2. Obvodový profil „W“ pro lamely
3. Rychlozávěs pérový (pro dřevo)
4. Předpjatý zesílený nosný profil T24
5. Obvodový profil „L“
6. Šroub s plochou hlavou 4,2 x 14 mm