Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Montáž stěn šachet

Postup montáže stěn šachet s deskami Glasroc F Ridurit

Šachtová stěna je svislá nenosná dělící konstrukce splňující oboustranně nároky na požární odolnost. Montáž šachtové stěny lze provést přístupem pouze z jedné strany. V konstrukci není použita minerální izolace. Nejprve se provede vytyčení konstrukce šachtové stěny. Obvodové profily je nutné na rozdíl od ostatních svislých konstrukcí opatřit napojovacím těsněním z materiálu reakce na oheň A1 nebo A2.

K ostěním šachty, jakož i u podlahy a stropu se obvodové profily ukotví pomocí ocelových hmoždinek Ø 6 mm (např. DN6).
Opláštění je provedeno dvěma vrstvami desek Glasroc F Ridurit tloušťky 20 mm, desky jsou orientovány naležato. První vrstva opláštění je našroubována šrouby TN 212 v rozteči 200 mm do podkonstrukce. Sádrokartonové desky jsou montovány na těsný sraz bez nutnosti tmelení.
Druhá vrstva opláštění je přišroubována k první vrstvě opláštění šrouby Ridurit ve čtvercové síti 250 mm, nebo do kovové podkonstrukce šrouby TN 212. Přesazení spár první a druhé vrstvy opláštění sádrokartonovými deskami Glasroc F Ridurit je 600 mm (svislé spáry) a 200 mm (vodorovné spáry).

Specifika montáže na konstrukci

Mezi vodorovné profily R-UW a svislé obvodové profily R-CW se osazují mezilehlé svislé R-CW profily v půdorysné rozteči 1 000 mm.

vodorovne-profily-R-UW-svisle-R-CW

 

Alternativně lze tuto konstrukci aplikovat jako předsazenou stěnu na třmenech. Rozteč svislých R-CD profilů je pak 1 000 mm. Rozteč stavěcích třmenů je rovněž max. 1 000 mm.

Předsazená stěna na třmenech

 

Maximální šířka šachtové stěny je v tomto případě 2 metry (délka desky). Jako obvodové profily jsou užity úhelníky z ocelového pozinkovaného plechu 40/20/1 mm (není v sortimentu Rigips) kotvené ke svislým nosným stěnám ocelovými hmoždinkami (např. DN6) po 500 mm. Desky jsou pnuty přes celou šířku bez svislých spár.

Maximální šířka šachtové stěny jsou 2m

 

Postup montáže stěn šachet s deskami Glasroc H

Postup montáže stěn šachet s deskami Glasroc H

 

Stěny šachet Glasroc H jsou určeny do dlouhodobě vlhkých a mokrých prostor, jako jsou bazény, veřejné sprchy, provozy myté tlakovou vodou atd. Vhodnost použití konstrukcí Glasroc H se řídí níže uvedenou tabulkou.

Klasifikace prostor z pohledu zatížení vlhkostí a vodou a doporučené řešení RigipsDoporučené řešení Rigips při zatížení vlhkostí a vodou
* Zatřídění vychází z ČSN EN 13964

Zásady montáže předsazených stěn Glasroc H vychází ze zásad montáže běžných sádrokartonových konstrukcí s těmito výjimkami:

Speciální příslušenstvíZásady montáže předsazených stěn Glasroc H
∗ Zatřídění vychází z ČSN EN 13964
∗∗ popř. standardní příslušenství opatřit doplňkovým nátěrem tloušťky 0,02 mm (např. Zinorex S 2211)

Poznámka:

Kovové konstrukční prvky mohou být opatřeny dodatečnou antikorozní ochranou odpovídající třídě C3 a C5 podle ČSN EN 12944, resp. třídě RC3 a RC5 podle ČSN EN 10169.

Podrobné informace k montáži konstrukcí Glasroc H – viz samostatná literatura.

Bezpečnostní předstěny

Bezpečnostní předstěny Rigips vychází konstrukčně i technologicky ze standardních konstrukcí suché vnitřní výstavby a jejich základem je konstrukční sádrokartonová deska RigiStabil (DFRIEH2), resp. Habito H(DFRIH1). Konstrukce jsou certifikovány na bezpečnost proti protlačení a násilnému vniknutí a jsou ve shodě s požadavky kladenými na bezpečnostní třídu RC2 RC3 podle ČSN EN 1627. Skladby a technické parametry konstrukcí odpovídající schválenému typu jsou uvedeny v Technických listech jednotlivých bezpečnostních konstrukcí na www.rigips.cz.
Jejich základem je konstrukční sádrokartonová deska Rigistabil

Upozornění:
Montáž bezpečnostních předstěn je oprávněna provádět pouze odborně způsobilá firma, jejíž odborná způsobilost je potvrzena společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips, neváhejte se obrátit na naše školitele ve Škole suché výstavby.