Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Montáž podhledů z akustických desek

Montáž podhledů z akustických desek Rigitone

Montáž desek Rigiton se provádí na konstrukci z R-CD profilů, kde vzdálenost montážních profilů smí být max. 335 mm. Desky Rigiton se musí pokládat vždy v jednom směru. K dodržení směru pomáhá barevná značka v oblasti příčné hrany nebo potisk na hraně, kterým jsou desky označeny již z výroby.

Desky Rigiton obsahují technologii Activ‘Air® pro odbourání škodlivého formaldehydu.

Montáž podhledů

Alternativy závěsů:

Závěsy k akustickým podhledům

Opláštění podhledu se provádí od středu místnosti. Postup je znázorněn na obrázku níže.

 

Správný klad akustických desek podmiňuje docílení dokonale jednotného obrazu perforace bez nežádoucích optických vad.

Hrany desek jsou z výroby zbroušené a napenetrované. Po jejich montáži na profily tedy můžeme jen spáry vyprášit a přistoupit k tmelení.

 

Již zbroušená a napenetrovaná hrana desek Rigitone

Montáž sádrokartonových akustických desek Rigiton pro technologii tmelené spáry

Hrany desek jsou z výroby zbroušené a napenetrované, tedy můžeme rovnou přistoupit k montáži na profily. Pro montáž akustických desek doporučujeme použít originální sesazovače, tzv. „hřebeny“, určené pro daný vzor perforace. Použití sesazovačů zajistí vznik stejně velké spáry po obvodu všech desek, a tím i dokonalou návaznost perforace v celém podhledu.

Montáž desek Rigiton pro technologii tmelené spáry

Desky se šroubují v roztečích 170 mm šrouby 912 SN délky 30 mm. Spáry nedoporučujeme tmelit hned po přišroubování desek, ale až po kompletaci instalací (svítidla, výústky…). Tak je možné se vyhnout nebezpečí praskání spár.

Varianty tmelení desek Rigiton:

Před tmelením je vždy nutné spáry mezi přimontovanými deskami pořádně vyprášit. Doporučujeme použít vysavač nebo postačí zárohový úzký štětec. Při nedodržení nebo špatném provedení tohoto kroku může dojít k následnému špatnému přilnutí tmelu a vypraskání spár.

Souprava pro tmelení desek Rigiton

Pro přetmelení šroubů je určena speciální šablona ze soupravy (viz obrázek). Díky ní vznikne na hlavičce šroubu převýšení tmelu odpovídající tloušťce šablony. Po cca 30 min. se přebytečný tmel ze spáry seškrábne k tomu určenou profilovanou špachtlí (viz obrázek) a následně pohybem v opačném směru uhladí. Spáry a zatmelené šrouby se po 12-24 hodinách přebrousí.

Montáž podhledů z akustických desek Gyptone BIG (hrana 4T)

 

Akustické desky Gyptone BIG

Vzdálenost montážních profilů R-CD je na rozdíl od běžné montáže sádrokartonových podhledů zvětšena na 600 mm, a to s ohledem na rozmístění perforace na deskách. Desky opláštění se šroubují k montážním profilům R-CD. Přitom styk příčných hran desek musí být umístěn na montážním profilu R-CD. Desky opláštění se vždy orientují délkou kolmo k montážním profilům a na rozdíl od běžných podhledů je doporučujeme montovat do kříže (tj. příčné spáry se nepřevazují). Hlavní zásady pro šroubování desek naleznete v článku Připevňování sádrokartonových desek.

Akustické desky Gyptone Big

Alternativy závěsů

Alternativy závěsůdalší alternativy závěsů

Desky Gyptone BIG obsahují technologii Activ’Air® pro odbourání škodlivého formaldehydu.

Tmelení spár desek Gyptone BIG

Spáry desek Gyptone BIG se upravují technologií tmelené spáry. Ponížení hran desek (typ hrany 4T) po celém obvodu desek je velkou výhodou při tmelení. Pro tmelení spár desek Gyptone BIG doporučujeme použít tmel MAX se skelnou výztužnou páskou. Konečnou úpravu povrchu tmelených spár je možno provést pastovým (finišovacím) tmelem ProMix Finish.

Tmelení spár desek Gyptone BIG

TIP: Řešení napojení perforované oblasti desky na navazující svislou plochu:

Varianta 1
Perforované desky ve styku se stěnou bez úpravy.

Varianta 2
Perforované desky ve styku se stěnou zatmeleny s výztužnou páskou. Oblast podél stěn vymezíme zakrývací malířskou páskou, otvory perforace v této oblasti vyplníme sádrovým spárovacím tmelem MAX. Do čerstvého tmelu vložíme výztužnou pásku, která zajistí spojitost tmelené plochy až do styku se stěnou.

Desky zatmeleny s výztužou páskou

Varianta 3
Provedení pruhu z plné desky. Spára zatmelena tmelem MAX bez výztužné pásky.

Varianta 4
Přidaný pruh plné desky.

Přidaný pruh desky Rigidur

Varianta 5
Napojení podhledu na stěnu zcela volné.

Napojeni podhledu zcela volné

Při napojení desek Rigitone na stěnu, nikdy nešroubujeme desku do obvodového R-UD Profilu.

Příklad nevhodného šroubování
Nevhodně umístěný šroub (není vhodné šroubovat do profilu R-UD) nebo nevhodný typ šroubu vede k nevratnému poškození desky (nepřípustné i z estetických důvodů).

Šroub není vhodné šroubovat do profilu R-UD

Podhledy nemusí být vždy jen klasicky rovné, s použitím sádrovláknitých desek Glasroc F Riflex nebo velkoplošných desek Gyptone BIG Curve můžete vykouzlit i obloukové nebo zvlněné podhledy a klenby.