Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Řešení pro dlouhodobě vlhké a mokré prostory

Ve většině budov lze najít řadu prostor, které jsou do nějaké míry zatížené vlhkem či vodou a vyžadují tedy zvláštní péči. I pro takové případy má Rigips řešení – konstrukční prvky se zvýšenou korozní odolností a speciální desky Glasroc H či impregnované sádrokartonové desky. Pro každý takový prostor a každou úroveň zatížení vlhkostí i vodou je třeba zvolit vhodné řešení.

Podle čeho se při výběru řídit, když je prakticky nemožné předem stanovit přesnou úroveň vzdušné vlhkosti, množství vody či dobu, po kterou bude voda na konstrukci působit? Z dlouhodobých sledování staveb a z praktických zkušeností se ukazuje, že nejlepším přístupem je posouzení účelu a využití daného prostoru.

Přečtěte si také, které desky jsou vhodné do vlhkého a mokrého prostředí.

 

V níže uvedené tabulce vám přinášíme klasifikaci prostor z pohledu zatížení vlhkostí a vodou včetně doporučeného řešení: