Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Tmelení spár sádrokartonových desek

Úprava spár, nejčastěji tmelením, je závěrečný pracovní úkon v technologii montáže konstrukcí suché výstavby Rigips, který významně ovlivňuje jak stavebně fyzikální (statické, akustické, požární), tak i estetické (kvalita a rovinnost povrchu) vlastnosti hotového díla.

Tmelení sádrokartonu je doporučeno provádět až po dokončení a potřebném vyschnutí všech vlhkých procesů na stavbě, bez následného vystavování konstrukcí vlivům náhlých teplotních a vlhkostních změn (po uzavření stavby proti vlivům povětrnosti). Tmelení a stěrkování se provádí při teplotách prostředí i podkladu nad +5 °C. Tato teplota musí být udržována dalších min. 24 hodin před zahájením tmelení. Konstrukce vícenásobně opláštěné sádrokartonem je třeba tmelit ve všech vrstvách opláštění. Podkladní vrstvy opláštění je možné tmelit sádrovým spárovacím tmelem Rigips aplikovaným pouze v jedné vrstvě bez výztužné pásky. Konstrukce z desek Glasroc F Ridurit je nutné tmelit jen z důvodu estetiky, požárně jsou funkční i bez tmelení.

Příprava konstrukcí

Plochy určené ke tmelení musí být suché, pevné, zbavené prachu, mastnoty a nečistot. Před tmelením finální vrstvy opláštění příček musí být konstrukce opláštěné z obou stran podle zásad technologického předpisu Rigips. Desky opláštění musí být správně připevněny. Přečtěte si článek o připevňování sádrokartonových desek.

Jednotlivé desky se montují na těsný sraz; případné mezery (max. 10 mm) musí být následně vyplněny spárovacím tmelem v plné tloušťce opláštění.

Níže jsme pro vás připravili schémata tmelení spár nebo-li spárování sádrokartonu při standardní kvalitě Q2 s finálním tmelením pastovým tmelem ProMix Finish, případně tmelem ProMix Mega.

Tmelení příčné spáry sádrokartonové desky s kolmou hranou

Tento spoj je třeba vyztužit některou z nabízených výztužných pásek. Příklady vhodných variant postupů jsou znázorněny ve schématu níže.

Schéma tmelení spár sdk desky s kolmou hranou

Pozn.: Varianty se samolepící páskou nejsou vhodné při vyšších nárocích na pevnost spáry.

Tmelení příčné spáry sádrokartonové desky se zkosenou hranou

Bez ohledu na druh podkonstrukce je nutno seříznuté hrany v prvním kroku vytmelit jakýmkoli spárovacím tmelem. Tmel musí být do spáry vtlačen tak, aby ji celou vyplňoval. Další postup tmelení se provádí s některou z výztužných pásek, možné je i tmelení bez výztužné pásky.

Varianta bez použití výztužné pásky je přípustná, když současně platí:

 • opláštění je montováno na kovovou podkonstrukci
 • je použit tmel MAX
 • tmelená spára je podložena (vyztužena) profilem nebo podkladní vrstvou opláštění.

Při opracování příčné hrany na stavbě má být hrana zkosena do cca 2/3 tloušťky desky pod úhlem cca 45° nožem nebo k tomu určeným hoblíkem Vario. Příklady vhodných variant postupů jsou znázorněny ve schématu níže.

Schéma tmelení spár sdk desky se zkosenou hranou

 

Tmelení podélné hrany PRO u sádrokartonové desky

Podélná hrana PRO nabízí progresivní způsob tmelení. U podélné hrany PRO je bez ohledu na druh podkonstrukce (dřevo nebo kov) a zvoleného základního tmelu z nabídky Rigips třeba použít některou z nabízených výztužných pásek (samolepicí, skelná nebo papírová).

Schéma tmelení podélné hrany pro sdk desky

Výhody podélné hrany PRO

 • snazší šroubování v oblasti podélné spáry
 • jednodušší aplikace výztužné pásky
 • snadnější nanášení tmelu v rovnoměrné vrstvě
 • menší propadání
 • rychlejší vysychání
 • nižší spotřeba tmelu
 • menší počet technologických  kroků při použití samolepicí pásky
 • rovný, hladký povrch

 

Pozn.: Ve všech znázorněných variantách tmelení podélné i příčné hrany musí být respektována zásada, že na podkladní tmel se vždy nanáší další vrstva tmelu stejné nebo nižší tvrdosti.

Úprava spár u sádrovláknitých desek Rigidur.