Připevňování sádrokartonových desek

Desky se připevňují výhradně na profily podkonstrukce nebo v určených případech do podkladní desky. Sádrokartonové desky se montují na těsný sraz. Leží-li hrana desky na profilu, měla by spára mezi sousedními deskami být na střednici profilu.

U sádrokartonových desek nesmí dojít k protržení lícového kartonu. Pro šroubování desek je vhodné použít k tomuto účelu určené elektrické ruční nářadí – šroubovák – s hloubkovým dorazem. U desek Habito® H je nutné přizpůsobit rychlost a způsob šroubování jejich vysoké pevnosti.

K připevňování sádrokartonových desek k podkonstrukci se používají samořezné šrouby dle typu desky a podkonstrukce. Přečtěte si proto i článek, jaké konkrétní vruty k uchycení jednotlivých druhů sádrokartonových desek použít.

Ke stažení

Předepsané vzdálenosti šroubů u sdk desek

Minimální vzdálenost šroubů od hrany desky:

  • min. 10 mm od originální podélné hrany (obalené papírem)
  • min. 15 mm od řezané hrany

Maximální vzájemná vzdálenost šroubů:

U vícenásobného opláštění sádrokartonovými deskami lze podkladní vrstvy opláštění šroubovat redukovaným počtem šroubů, a to následovně:

  • až trojnásobná redukce šroubů (rozteč až 750 mm) u svislých konstrukcí
  • až dvojnásobná redukce šroubů (rozteč až 350 mm) u vodorovných a šikmých podhledů nebo 750 mm při montáži následného opláštění do 24 hodin

Redukce počtu šroubů první vrstvy opláštění neplatí pro bezpečnostní konstrukce a v případě kotvení vrchní desky opláštění do podkladní desky Habito® H, Glasroc F Ridurit nebo sádrovláknité desky Rigidur.

Všechny šrouby musí směřovat k povrchu desek kolmo a musí být zapuštěny do desek tak, aby hlava šroubu neprořízla karton a šlo ji zatmelit. Nevhodně aplikované šrouby musí být nahrazeny novými ve vzdálenosti nejméně 30 – 40 mm od původních, špatně namontovaných.

Správná míra zapuštění hlavy šroubu pod úroveň lícového kartonu

Správná míra zapuštění šroubu do sádrokartonové desky

Vzájemné uspořádání šroubů podél spáry

Šrouby připevňující sousední desky ke společnému profilu podkonstrukce musí tvořit vždy upořádané dvojice – musí být umístěny vstřícně proti sobě nebo s přesazením odpovídajícím jejich vzájemné rozteči.

Vzájemné uspořádání šroubů při připevňování sdk desek

Jaké zvolit délky šroubů?

  • Dřevěná konstrukce: hloubka zašroubování musí být větší nebo rovna celkové tloušťce připevňovaných desek a zároveň nesmí být kotevní délka šroubu menší než 20 mm.
  • Kovová konstrukce: délka šroubu musí být min. o 10 mm větší než tloušťka připevňované desky.
  • Sádrokartonová deska k podkladní desce (Habito H, Rigidur): délka šroubu musí být min. o 10 mm větší než součet tlouštěk desek.
  • Vzájemné spojování desek Glasroc F Ridurit – min. kotevní délka šroubu je 20 mm.
  • Suchá podlaha – délka šroubu 19 mm u skladby 2 x 10 mm, délka šroubu 22 mm u skladby 2 x 12,5 mm.

Pozn.: Připevňovat sádrokartonové desky přímo na jiné, zde nepopsané druhy desek (např. OSB, CTD apod.) je v rozporu s technologickým předpisem Rigips.

Připevňování sádrových desek Glasroc F Ridurit

Desky Glasroc F Ridurit je možno spojovat přímo do čelní (řezané) hrany. Spojování desek se provádí speciálními šrouby Ridurit nebo sponkami z ocelového drátu (např. HAUBOLD typ KG 700 CNK, HD 7900, SD 9100). Pro spojování desek Glasroc F Ridurit tloušťky 15 mm do čelní hrany je přípustné používat jen ocelové sponky. V každém případě musí být spojovací prostředky opatřeny antikorozní úpravou.

Spojování desek

Spojování desek Glasroc F Ridurit

Spojování desek Glasroc F Ridurit

Maximální rozteč spojovacích prostředků “a” u desek Glasroc F Ridurit

Maximální rozteč spojovacích prostředků "a" u desek Glasroc F Ridurit