Aula zlínské univerzity prošla rekonstrukcí a pyšní se lepší akustikou i neobvyklým designem

Aula na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla několik let uzavřena z důvodu nevyhovující akustiky a zastaralých technických parametrů. Nový život jí pomohla vdechnout zlínská rodačka Eva Jiřičná, podle jejíhož návrhu zde byly vybudovány například neobvyklé kaskádovité podhledy. Projekt získal uznání odborné veřejnosti a umístil se na třetím místě v prestižní soutěži Rigips Trophy, která oceňuje budovy, při jejichž stavbě byly využity sádrokartonové konstrukce.

Aula Academia, která je součástí komplexu Fakulty managementu a ekonomiky na zlínské Univerzitě Tomáše Bati, musela být na celé dva roky uzavřena, protože nevyhovovala požárně-bezpečnostním předpisům a zároveň měla zastaralé technologické vybavení a špatnou akustiku. Bylo proto nutné provést komplexní rekonstrukci auly a jejího technického zázemí i přilehlého foyer, šatny, schodiště a hygienického zázemí. Vyměněn byl také nevyhovující střešní plášť, původní konstrukce budovy z 90. let nicméně zůstala zachována.

Jeviště má tvar elipsy

Projektu se ujala zlínská rodačka Eva Jiřičná se svým studiem AI Design, která ve městě navrhla již například Vzdělávací centrum, univerzitní centrum či Kongresové centrum. Podhledy, obvodové stěny i nové hlediště s eliptickým uspořádáním se snažila architektka pojmout organicky. „Částečně eliptický tvar hlediště se propisuje do pohledu tvořeného šesti šikmými pásy vln nad hledištěm a jakéhosi baldachýnu nad jevištěm,“ vysvětluje Eva Jiřičná.

Realizace se chopila společnost ZaŘ Stavby. „Nebylo jednoduché vymyslet podkonstrukci způsobem, abychom vytvořili podélné odstupňované zahnutí oblouků tak, aby byly odstupňované i kónicky,“ popisuje Michal Říháček z realizační firmy. Aby v podhledu časem nezačaly vznikat mikropraskliny, bylo nutné celou podkonstrukci vyztužit a zpevnit takzvanými hokejkami z CD profilů spojených s původním stropem. Kaskádovitý podhled byl vytvořen za pomoci speciálních ohebných desek Glasroc F Riflex

Díky extrémní ohebnosti lze tento typ desky využít i pro náročné, extravagantní návrhy,“ vysvětluje Robert Hošek, garant technické podpory Rigips. Do štěrbin panelů byly navíc zapuštěny odtahy vzduchotechniky a LED svítidla, která celý podhled nasvěcují.

Samotná geometrie prvků byla navržena tak, aby vytvářely „pohltivé“ i „reflexní“ plochy a zajišťovaly tak ideální šíření zvuku. Tím bylo docíleno optimálního řešení prostorové akustiky v sálu. „Na další prvky v sále byly použity také Modré akustické desky a speciální desky Rigitone či bezespárý akustický podhled OWA Plan. Cílem bylo, aby se zde při přednáškách a konferencích co nejlépe šířilo mluvené slovo z jeviště,“ říká Robert Hošek.

Na obvodové stěny byly umístěny tmavě šedé perforované akustické panely. Ty pokryly též otáčivé lamely představené před okna, díky nimž se dá interiér dle potřeby zcela zatemnit nebo naopak kompletně otevřít dennímu světlu. Sádrokartonářský tým čerpal z dlouhé zkušenosti se suchou výstavbou. „Již v minulosti jsme si nechali poradit od techniků z Rigipsu a také materiály Rigips se nám dlouhodobě osvědčily,“ vysvětluje Michal Říháček.

Šedo-bílé barevné tóny ozvláštňují oranžové sedačky

Eva Jiřičná ve svém návrhu záměrně zvolila šedo-bílou barvenou paletu, ozvláštněnou pouze oranžovými sedačkami. Foyer bylo naproti tomu provedeno ve světlých barvách s bílým podhledem z hliníkových akustických lamel. Dalším výrazným prvkem je schodiště, na něž si architektka obecně potrpí. „Osadili jsme jej novými žulovými stupni a skleněným zábradlím s nerezovými sloupky,“ popisuje Eva Jiřičná.

Rekonstrukce, která univerzitu vyšla celkem na 90 milionů korun, započala v lednu 2021 a skončila v květnu v roce 2022. V současné době již sál slouží pro výuku studentů i různá vystoupení zástupců města. V červnu 2022 se aula umístila na třetím místě v prestižní soutěži Rigips Trophy, která oceňuje zajímavé budovy, při jejichž výstavbě byl použit sádrokarton. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 2. června 2022 v brněnském klubu Cabaret des Péchés.

Vedle umístění v národním kole soutěže postoupil projekt i do mezinárodního kola International Gypsum Trophy, které proběhne 28. dubna 2023 v řeckých Athénách.

Video z galavečera Rigips Trophy 2022 v Brně