Montáž obkladů ocelových nosníků a sloupů

Montáž konstrukce R-CD a R-UD

Profily R-UD se při třístranném opláštění kotví natloukacími hmoždinkami v rozteči po 800 mm. Profily R-CD se k přírubám sloupu nebo nosníku kotví speciálními držáky pro opláštění oceli v rozteči 750 mm pro jednovrstvé opláštění nebo 500 mm pro vícevrstvé opláštění.

Výpočet poměru A/V pro třístranné opláštění
A /V = (2h + b) x 100/V

Výpočet poměru A/V pro čtyřstranné opláštění
A /V = (2h + 2b) x 100/V

LEGENDA:
A … požáru vystavený obvod obdélníku opsaného ocelovému profilu v cm
h … výška profilu v cm
b … šířka profilu v cm
V … průřezová plocha profilu v cm2

Alternativně lze požární obklad kotvit jen do přilehlé stropní konstrukce. V takovém případě je nutné ke kotvení horních R-UD profilů použít ocelové hmoždinky DN6 v rozteči max. 600 mm a konstrukci R-UD/R-CD uspořádat ve formě bočních „žebříků“ s roztečí stojin R-CD max. 625 mm. Jednotlivé profily je nutno vzájemně sešroubovat pomocí šroubů LB.

Opláštění protipožárními sádrokartonovými deskami

Při vícevrstvém opláštění je nutno přesadit spáry mezi deskami v jednotlivých vrstvách min. o 10 mm. Sádrokartonové desky opláštění se šroubují do profilů konstrukce pomocí rychlošroubů Rigips TN patřičné délky. Šrouby se umístí podél hran do R-CD (resp. R-UD) profilů. Finální vrstva opláštění se šroubuje v max. vzájemné rozteči 200 mm. Při montáži opláštění je nutno přihlédnout k obecným zásadám šroubování desek.
Tmelení spár mezi deskami i hran opláštění včetně osazení páskami Habito® Flex, lištami AquaBead®, popř. ALU profilů, se provede podle instrukcí uvedených v článku Tmelení spár sádrokartonových desek.

Opláštění sloupů

LEGENDA:
1. Sádrokartonové protipožární desky Rigips (Při vyšší vzdušné vlhkosti se použijí impregnované desky)
2.1 Profil R-UD
2.2 Profil R-CD
2.3 Speciální držák pro opláštění oceli
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby Rigips typ TN 35 (45)
5.3 Natmelený ochranný rohový ALU profil, Habito® Flex nebo lišta AquaBead®


Opláštění nosníků

LEGENDA:
1. Sádrokartonové protipožární desky Rigips (Při vyšší vzdušné vlhkosti se použijí impregnované desky)
2.1 Profil R-UD
2.2 Profil R-CD
2.3 Speciální držák pro opláštění oceli
2.5 Plastová natloukací hmoždinka
4.1 Rychlošrouby Rigips typ TN 25
4.2 Rychlošrouby Rigips typ TN 35
5.3 Natmelený ochranný rohový ALU profil, páska Habito® Flex nebo lišta AquaBead®