Tmelení koutů a rohů

Tmelení vnitřních koutů a rohů

Pro tmelení vnitřních koutů se používají následující varianty:

a) Montáž „nasucho“

Sádrokartonové desky se namontují na sraz s mezerou 0–2 mm. Po namontování sádrokartonových desek se vzniklá spára pouze zatmelí pružným akrylátovým tmelem Rigips.

Zatmelení pružným akrylátovým tmelem Rigips

b) Zatmelený styk s páskou natupo

Sádrokartonové desky se namontují s odsazením v koutě o 5–10 mm, které se protmelí v plné tloušťce opláštění. Na plochu nasedající sádrokartonové desky se v pruhu potřebné šířky nanese spárovací tmel. Přitom je třeba dbát na dostatečné vyplnění koutové spáry tmelem. Bezprostředně po uhlazení tmelu je do něho pomocí stěrky „natupo“ vložena výztužná skelná páska. Po přebroušení je možno kout přetmelit pružným akrylátovým tmelem Rigips.

Zatmelený styk s páskou natupo

c) Zatmelený styk s páskou Habito® Flex

Sádrokartonové desky se namontují na těsný sraz („nasucho“ s mezerou 0–2 mm) nebo s odsazením v koutě o 5–10 mm, které se následně vytmelí. Na plochu obou desek se v pruhu potřebné šířky nanese tmel. Do vrstvy tmelu se vloží páska Habito® Flex, pomocí aplikátoru se vyrovná a domáčkne. Vytlačený tmel se následně srovná, resp. odstraní. Po zaschnutí se pouze kraje pásky přestěrkují a tmel se roztáhne do šířky. Toto řešení není vhodné na nerovné podklady (např. návaznost SDK na nerovnou omítku).

Zatmelený styk s páskou Habito Flex

Řešení napojení koutů u konstrukcí s deskami Glasroc H

Pro vyztužení rohů jsou určeny ALU profily, do koutů fungicidní silikonový tmel. Použití univerzální pásky Habito® Flex není v extrémně vlhkém prostředí vhodné.

Napojení příčky Glasroc H na stěnu

Napojení příčky Glasroc H na stěnu – – volné, se stínovou spárou nebo dilatačním profilem

LEGENDA:
1. Deska Glasroc H
1.1 Pruh desky Glasroc H
2.1 Hydroprofil / Profil R-CW (R-CD)
2.1a Hydroprofil / Profil R-CW (užší)
2.2 Hydroprofil / Profil R-UW (R-UD)
3. Minerální izolace
5.2 Natmelený ukončovací ALU profil
5.3 Natmelený dilatační PVC profil
6. Natloukací hmoždinka
7. Napojovací těsnění

Tmelení vnějších rohů

Pro tmelení vnějších rohů se používají následující varianty:

a) Zpevnění páskou 
Vnější roh (nároží příčky, ostění okna apod.) se doporučuje zpevnit a vyztužit páskou Habito® Flex, která se vloží do vrstvy tmelu, pomocí aplikátoru se vyrovná a domáčkne. Vytlačený tmel se následně srovná, resp. odstraní. Po zaschnutí se pouze kraje pásky přestěrkují a tmel se roztáhne do šířky.

Zpevnění páskou Habito® Flex

b) Zpevnění rohu lištou AquaBead®

Vnitřní strana lišty AquaBead® se navlhčí vodou z rozprašovače, čímž se aktivuje lepidlo. Po cca 20 sec. se lišta usadí na roh. Ručně či pomocí aplikátoru se přitlačí k podkladu a vyrovná se její poloha. Po cca 20 min.se roh přetmelí.

Rohová lišta AquaBead®

c) Zpevnění ochranným ALU profilem

Vnější roh (nároží příčky, ostění okna apod.) je možné zpevnit osazením ochranného rohového ALU profilu. ALU profil se vloží do vrstvy spárovacího tmelu, vyrovná a pomocí stěrky se vytlačený tmel uhladí. Po ztvrdnutí první vrstvy tmelu se nároží přestěrkuje a čerstvý tmel se roztáhne do šířky.

Alternativně je možno ochranný rohový ALU profil připevnit „nasucho“ vhodnými sponkami a následně přetmelit. Tato aplikace však není vhodná pro více exponované oblasti.

Tmelení finišovacími tmely

V případě vyšších nároků na kvalitu povrchu tmelených ploch se doporučuje provést jejich dodatečné přetmelení. Pro tento účel se používají práškový tmel Rifino Top nebo pastové finišovací tmely ProMix Finish, popř. ProMix Mega. U pastových tmelů se jedná o nesádrové, na vzduchu zasychající tmely, které se snadno nanášejí v tenké vrstvě. Následné broušení všech těchto tmelů je snadné. Ve speciálních případech (s ohledem na druh finální povrchové úpravy) lze provést i celoplošné přestěrkování tmelem Rifino Top (tzv. tmelení bez broušení v kvalitě Q3), nebo pro kvalitu Q4 sádrovou stěrkou Rimano Glet XL či pastovým tmelem ProMix Finish (popř. ProMix Mega) v max. tloušťce 3 mm.

Tmelení hlav šroubů

Hlavy šroubů se přetmelí ve dvou krocích (vždy ve dvou směrech) spárovacím tmelem pouze na finální vrstvě opláštění.

Broušení

Broušení je doporučeno provádět pomocí speciálních brusných mřížek upnutých do ručního držáku. Při broušení se nesmí porušit výztužná páska ani přiléhající povrch kartonu sádrokartonových desek.