Deska RigiStabil

Deska RigiStabil

Suché podlahy tvoří 2 celoplošně slepené vrstvy speciálních sádrokartonových konstrukčních desek RigiStabil. Mohou být pro zvýšení stavebně-technických vlastností doplněny podkladní izolační vrstvou (suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá deska, stabilizovaný polystyren, minerální izolace). Podlahy RigiStabil jsou vhodné i pro instalaci teplovodního či elektrického podlahového topení.

Podlaha RigiStabil má menší hmotnost než sádrovláknitá podlaha Rigidur – menší náročnost na nosnou konstrukci, ekonomická výhodnost.

  • Tloušťka podlahy RigiStabil již od 25 mm
  • Únosnost podlahy RigiStabil je v závislosti na podkladu až 2,6 kN
  • Vzduchová neprůzvučnost sestavy dřevěného stropu s podlahou RigiStabil až 58 dB
  • Zlepšení kročejové izolace sestavy dřevěného stropu s podlahou RigiStabil až ∆Lt,1,w = 16 dB
  • Reakce na oheň A2-s1,d0

Vyberte si vhodnou konstrukci pomocí našeho programu Selektor: Rigips Selektor

Technická dokumentace je pro Vás připravena zde: Technická dokumentace ke stažení

Návody a tipy