Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Bezesparé akustické podhledy

Nad rámec obecných zásad je třeba dodržet následující pokyny:

  • Aby nedošlo k poškození akusticky účinné textilie (vliesu), není doporučeno tahat desky z palety po spodní desce. Desky je potřeba nejprve nadzvednout a následně na výšku transportovat. Přitom je třeba zvýšenou měrou chránit desky při skladování, manipulaci a montáži před poškozením jejich hran.
  • Desky není dovoleno montovat při relativní vzdušné vlhkosti nad 80 % a pod 40 %. Teplota v místnosti by neměla být nižší než +10 °C. Akustické podhledy se s ohledem na estetické působení jejich perforace rozměřují ve většině případů souměrně s osou místnosti. Nosná konstrukce se montuje podle zásad popsaných v článku Postup montáže standardních deskových podhledů.

Je možné zvolit typy konstrukce:

Desky opláštění se na rozdíl od běžných podhledů montují do kříže (nepřesazují se příčné spáry). Je-li to možné, orientují se desky opláštění podhledu za účelem optimálního estetického účinku tak, aby svojí délkou byly ve směru dopadajícího světla.

Desky Rigiton a Gyptone BIG není z estetického hlediska vhodné přímo navazovat na okolní konstrukce (stěny, sloupy apod.) a nesmí být přímo přišroubovány do obvodového R-UD profilu.

Pro montáž sádrokartonových desek Rigiton RL 6/18, RL 8/18, RL 8/18 Q, RL 12/25 Q je nutné použít rychlošrouby 912 typ SN 3,5 x 30 mm. Ostatní zásady šroubování jsou popsány v Připevňování sádrokartonových desek. Pokud je nad podhledem s ohledem na požadované akustické vlastnosti předepsána minerální izolace, je nutné dodržet její požadovanou tloušťku. Minerální izolace se ukládá na smontovanou nosnou konstrukci podhledu.

Podhledy z akustických perforovaných desek je vhodné před finálním nátěrem opatřit penetračním nátěrem určeným na sádrokartonové desky (např. Základní penetrační nátěr Rigips). Tímto nátěrem se sjednotí rozdílná nasákavost děrovaných desek a spárovacího tmelu, která by se později mohla projevit tím, že by spáry byly rozeznatelné i přes konečný nátěr. Nátěry pomocí zředěné finální barvy nejsou pro tento účel vhodné. Nanášení nátěrů je třeba provádět výhradně válečkem s krátkým vlasem, stříkání barvy je zakázáno s ohledem na negativní dopad na akustickou funkci podhledu. Stříkaná barva zalepí akusticky účinnou textilii umístěnou na rubu desek. O vhodných nátěrech více v kapitole Povrchové úpravy.

A nyní k samotné montáži podhledů, přečtěte si naše články:  Montáž podhledů a desek Rigiton a Podhledy pro speciální účely.