Dřevostavby: Dostupné bydlení na celý život

Že dřevěný dům patří spíš do podhorské vesnice nebo na skandinávské předměstí? To už dávno neplatí. V posledních letech tvoří dřevostavby v Česku kolem 15 % všech dokončených rodinných domů a zájem o ně neustále roste.

Proč dát přednost dřevostavbě

  • Dřevostavbu postavíte rychleji než klasický zděný dům.
  • Dřevěný dům drží dobré klima v interiérech a šetří finance za vytápění.
  • Dřevostavba výrazně sníží náklady za materiál i pracovní sílu.
  • Moderní dřevostavba je ideálním řešením v době, kdy je pořízení vlastního bydlení čím dál složitější.

Rychlost výstavby: Ve svém dřevěném domě už za pár měsíců

U dřevostaveb odpadají některé technologické procesy jako vysychání, dotvarování a vymrzání, které brzdí výstavbu v řádu několika měsíců. Výhodou dřevostavby je také to, že stavět můžete začít bez ohledu na roční období a hrubá stavba domu je dokonce otázkou několika málo dnů. Konstrukce dřevostavby je podle údajů ČSÚ hotová v průměru o 1,5 roku dříve než konstrukce zděného domu.

Rekonstrukce dřevostavby v řádu hodin

Rodina se rozrostla a vy chcete dřevěný dům rozšířit nebo upravit jeho dispozice? Technologie dřevostaveb je vhodná i pro nástavby na stávající konstrukci, a to i v případě zděných domů. Největším pozitivem je opět rychlost. Příčky v bytě můžete včetně výmalby zbudovat v řádu několika málo dní. Chcete zjistit více o materiálech používaných pro konstrukci dřevostaveb? Vše potřebné najdete na stránkách RigiStabil a Rigidur.

Dřevostavby šetří za vytápění

Náklady na vytápění dřevostavby jsou ročně průměrně o 30 % nižší. Zejména při použití kvalitních nehořlavých minerálních izolací ze skelného či kamenného vlákna se dosahuje mnohem lepších tepelných a akustických izolačních vlastností než u klasického zdiva. Zděné domy nejprve hromadí teplo v cihelných stěnách, které až poté kumulují do prostoru. Konstrukce ze dřeva sice teplo také hromadí, ale pouze v omezené míře, proto k vyhřátí místnosti dřevěného domu dojde téměř ihned. Dřevostavby tedy daleko rychleji reagují na změny počasí a aktuální potřeby uživatelů. V některých případech je čas vytopení dřevostavby dokonce desetinásobně rychlejší než v klasických domech

Životnost dřevostavby a technologie

Nejčastější technologií dřevostaveb u nás je použití dřevěné rámové skeletové konstrukce vyplněné tepelnou a akustickou izolací a opláštěné konstrukčními sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami. „Moderní konstrukční desky, mezi které patří i sádrokartonová deska RigiStabil, jsou materiálem, který lze v dřevostavbách všestranně použít. Svými vlastnostmi se vyrovnají zděným příčkám,” vysvětluje Zdeněk Černošek, produktový manažer společnosti Rigips.

Svou kvalitou desky nijak nezaostávají na klasickým zdivem. Životnost dřevostavby se proto podobá životnosti klasické „mokré“ stavby. Vydrží 100 i více let, a jde tedy o bydlení na celý život.

Jak vzniká dřevostavba? Podívejte se, jak jsme stavěli naši školu: