Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Vybrané detaily příček a dělicích stěn

V případě požadavků na požární odolnost musí být napojovací těsnění z materiálu reakce na oheň A1 nebo A2, nebo musí být kryto opláštěním či zatmelením na plnou tloušťku opláštění. Těsnost napojení je důležitá pro dosažení deklarované vzduchové neprůzvučnosti příčky.

Napojení příčky na podlahu

Pro snížení vlivu prostupu zvuku vedlejšími cestami je vhodné v místě napojení příčky přerušit vrstvu plovoucí podlahy. Při provedení podle detailu č. 5.10.02 je třeba dbát, aby všechny vrstvy plovoucí podlahy byly od příčky odděleny dostatečně dimenzovaným obvodovým páskem z elastického materiálu.

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
5. Zatmeleno
6. Kotvení do nosné konstrukce
7. Napojovací těsnění
9. Obvodový pásek

 

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
1.1 Pruhy ze sádrokartonu
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
2.3 Profil UW MAX
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
5.2 Natmelený ukončovací ALU profil či lišta na hrany L-Trim™
6. Kotvení do nosné konstrukce
7. Napojovací těsnění
7.1 Napojovací těsnění (v případě požadavku na požární odolnost musí být z materiálu reakce na oheň A1 nebo A2)
T Tloušťka opláštění příčky

Napojení příčky na podhled

V případě napojení příčky na podhled je třeba omezit prostup zvuku meziprostorem nad podhledem. To lze řešit provedením příčky až k nosnému stropu – viz detail 5.16.01.

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
2.3 Profil R-UD
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
6. Kotvení do nosné konstrukce
7. Napojovací těsnění

Řešení pro potlačení přenosu zvuku

Pro potlačení vlivu přenosu zvuku vedlejšími cestami jsou určena řešení s vynechaným či přerušeným opláštěním probíhající příčky.
Akustická účinnost jednotlivých detailů postupně klesá od nejúčinnějšího řešení 5.20.02, přes řešení 5.20.03 až k detailu 5.20.04 používanému v situacích bez akustických nároků.

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
7. Napojovací těsnění

Pro snížení přenosu zvuku vedlejšími cestami jsou určena řešení s vynechaným či přerušeným opláštěním probíhající předstěny.

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
1.1 Opláštění předstěny
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN
4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
7. Napojovací těsnění
9. Parozábrana

Nároží jednouché příčky

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
2.5 Úhelník 40/40/1 mm
3. Minerální izolace
4. Rychlošrouby Rigips TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
5.3 Natmelený ochranný ALU profil, páska na hrany Habito® Flex  nebo lišta AquaBead®
6. Kotvení
7. Napojovací těsnění

Napojení příčky na sloup

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
1.1 Pruhy ze sádrokartonu
2.1 Profil R-CW
2.1a Profil R-CW redukované části
2.2 Profil R-UW
2.2a Profil R-UW redukované části
3. Minerální izolace
4. Rychlošrouby Rigips TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
5.2 Natmelený ukončovací ALU profil či lišta na hrany L-Trim™
5.3 Natmelený ochranný ALU profil, páska na hrany Habito® Flex nebo lišta AquaBead®
6. Kotvení
7. Napojovací těsnění
7.1 Napojovací těsnění (v případě požadavku na požární odolnost musí být napojovací těsnění z materiálu reakce na oheň A1 nebo A2)
8. Oddělovací (malířská) páska

Napojení příčky na fasádní sloupek – vzduchová neprůzvučnost

LEGENDA:
1. Modrá akustická sádrokartonová deska MA (DF)
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
2.3a Profil R-UD redukované části
2.4a Profil R-CD redukované části
2.6 Profil Rigistil C
2.7 Profil Rigistil U
3. Minerální izolace
3.1 Minerální izolace o obj. hm. 15 kg/m3 v tloušťce odpovídající dutině příčky
4. Rychlošrouby Rigips TN
5. Zatmeleno
5.1 Natmelená výztužná páska
5.2 Natmelený ukončovací ALU profil či lišta na hrany L-Trim™
5.3 Natmelený ochranný ALU profil, páska na hrany Habito® Flex nebo lišta AquaBead®
6. Kotvení
7. Napojovací těsnění
10. Akrylátový tmel
P Ocelový pozinkovaný plech tloušťky 1 mm

Kluzné napojení

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
1.1 Pruhy ze sádrokartonu
2.1 Profil R-CW
2.1a Profil R-CW redukované části
2.2 Profil R-UW
2.2a Profil R-UW redukované části
3. Minerální izolace
4. Rychlošrouby Rigips TN
5. Zatmeleno
5.2 Natmelený ukončovací ALU profil, lišta na hrany L-Trim™
5.3 Natmelený ochranný ALU profil, páska na hrany Habito® Flex nebo lišta AquaBead®
6. Kotvení
7. Napojovací těsnění
7.1 Napojovací těsnění (v případě požadavku na požární odolnost musí být napojovací těsnění z materiálu reakce na oheň A1 nebo A2)

Dilatační spára v příčce

Dilataci je u konstrukcí ze sádrokartonových či sádrovláknitých desek třeba provést i při dosažení plošných či délkových limitů. V těchto případech se neočekávají výrazná vzájemná posunutí dilatačních úseků. Přerušené opláštění je možné opatřit např. krycím dilatačním profilem (viz detail).

Poznámka:
Dilatační profil není vhodný v místě objektové dilatace.

Krycí dilatační profil

Krycí dilatační profil

LEGENDA:
1. Sádrokartonová deska Rigips
2.1 Profil R-CW
2.2 Profil R-UW
3. Minerální izolace
4. Rychlošrouby Rigips TN
4.3 Samovrtný šroub Rigips 421 LB
5.2 Natmelený ukončovací ALU profil či lišta na hrany L-Trim™

Napojení v koupelně a bytových jádrech

LEGENDA:
1. Opláštění – impregnované desky Rigips
1.1 Pruhy ze sádrokartonu
2. Hydroizolační nátěr či stěrka
2.1 Svislý profil R-CW, popř. UA
2.2 Vodorovný profil R-UW
2.9a Sanitární program Rigips – konstrukce k uchycení umyvadla
2.9b Sanitární program Rigips – konstrukce k uchycení WC či bidetu
3. Minerální izolace
4. Pružný napojovací pásek
5. Koutový pružný těsnící pásek
6. Trvale pružný tmel (např. fungicidní sanitární silikon)