Jak udělat rastr na sádrokarton

Rastr na sádrokartonové konstrukce se nejčastěji vytváří z ocelových tenkostěnných profilů.

Vytvořený rastr opláštíme sádrokartonovými deskami, doplníme konstrukci o minerální izolaci, uložíme do příčky potřebná instalační vedení a na závěr konstrukci zatmelíme. Díky montáži bez technologických přestávek máme hotovo mnohem rychleji než při výstavbě cihlami či pórobetonem.

Přečtěte si, jak správně pracovat s profily a kdy jaký profil zvolit. Objevte také veškeré návody montáže sádrokartonu, které jsou vhodné pro všechny kutily i úplné začátečníky a vyhněte se nejčastějších chybám při montáži konstrukcí suché výstavby.

Spočítejte si množství materiálu po váš projekt

Příčku

Předstěnu

Podlahy

Podhledy

Podkroví

Omítky

Montáž rastru pro sádrokartonovou příčku

Na podlaze vyměříme budoucí polohu sádrokartonové příčky. Vyznačíme obrysovou čáru včetně uvedení případných dveřních otvorů pomocí „brnkací šňůry“, laserem nebo profilem. Pomocí vodováhy a pravítka vyznačíme obrysové linie příčky na stěnách a stropech. Při vytyčování konstrukce vždy zohledňujeme tloušťku opláštění.

Na obvodové profily příčky, kterými jsou vodorovné R-UW profily a svislé R-CW profily, nalepíme samolepicí napojovací těsnění. Tím docílíme lepší vzduchové neprůzvučnosti (zvukové izolace) výsledné konstrukce.

Montáž rastru pro sádrokartonovou příčku Rastr sádrokartonové příčky včetně dveří

Na podlahu i na strop připevníme vodicí R-UW profily za pomocí plastových natloukacích hmoždinek (v případě betonové podlahy), popř. jinými vhodnými připevňovacími prostředky dle druhu podkladu. Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 mm. V rozích příčky zachováme vzdálenost prvního připojení od rohu max. 200 mm. R-CW profily připevňujeme na stěny stejným způsobem a ve stejných roztečích jako R-UW profily.

R-CW profily (stojiny) nasuneme do vodicích R-UW profilů. Spodní konec R-CW profilu opřeme o spodní R-UW profil. Rozteč R-CW profilů volíme dle šířky desek opláštění, tedy 625 mm nebo 600 mm. R-CW profil musí být o cca 10 – 15 mm kratší, než je vzdálenost mezi spodním a horním R-UW profilem, aby se nám mimo jiné jednoduše nasazoval. R-CW profily osazujeme otevřením ve směru montáže, abychom začínali s připevněním sádrokartonových desek na stabilnější straně profilů. R-CW profily s R-UW profily nespojujeme, R-CW profily zůstávají v R-UW profilech volně nasunuty. Nyní již přichází na řadu samotné opláštění sádrokartonovými deskami. Vyberte si proto tu správnou sádrokartonovou desku pro váš projekt.

Projděte si raději i kompletní návod na montáž sádrokartonové příčkyjak připravit otvor pro zárubně otočných dveří nebo jak vyřešit posuvné dveře v sdk příčce. Žádný z kroků nevynechávejte a nepodceňte nejčastější chyby při výstavbě sádrokartonové příčky.

Stejným způsobem jako je uveden výše postupujeme i v případě rastru volně stojící předstěny ze sádrokartonu. Předstěnu využijete např. při dodatečném odhlučnění interiéru během rekonstrukce bytu. Ideální je zvolit Modré akustické desky v kombinaci s vhodnou minerální izolací. Přesvědčte se, jak účinná je instalace akustické předstěny.

Montáž rastru na sádrokartonový strop

Existuje hned několik variant, jak přistupovat k montáži sádrokartonových podhledů na strop. Zvolit můžete podhled montovaný přímo na strop, zavěšený podhled, samonosný podhled nebo kazetový podhled. Nejčastěji přistupujeme k montáži sádrokartonu za účelem snížení světlé výšky místnosti stropu. Sádrokartonový podhled však může pomoci při řešení akustických nedostatků stávajícího stropu nebo pro zvýšení jeho požární odolnosti.

Pro větší snížení stropu je vhodné montáž sádrokartonu na strop provádět na dvojité křížové podkonstrukci z R-CD profilů. Níže uvádíme postup při vytváření rastr pro montáž podhledu přímo montovaného na strop.

Na stěně si vytyčíme polohu podhledu. Zohledňujeme vždy i tloušťku opláštění, podobně jako u montáže sádrokartonové příčky. „Brnkací šňůrou“ nebo např. pomocí profilu vyznačíme obrysovou čáru podhledu. Po obvodu místnosti připevníme R-UD profily, které před osazením opatříme samolepicím napojovacím těsněním. Profily připevňujeme plastovými natloukacími hmoždinkami, popř. jinými vhodnými připevňovacími prostředky dle druhu obvodových stěn. Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 mm. Vzdálenost prvního připojení od rohu místnosti je maximálně 200 mm.

Opláštění deskových podhledů Rigips

Rozměříme polohu přímých závěsů a rozmístíme je tak, aby jejich rozteč ve směru montážních R-CD profilů byla max. 1 200 mm a rozteč v kolmém směru na montážní profily byla max. 500 mm. Montážní R-CD profily tak od sebe budou vzdáleny max. 500 mm. Vzdálenost krajního R-CD profilu od stěny musí být max. 500 mm a vzdálenost krajního závěsu od stěny v opačném (kolmém) směru je max. 1 000 mm. Tím vznikne „síť“ závěsů 0,5 x 1,2 m.

Přímý závěs k nosnému stropu připevníme buď jednou ocelovou hmoždinkou DN6 do betonového stropu, nebo dvěma vruty s plochou hlavou typu FN do dřevěných nosných prvků stropu. Pro nosné kotvení podhledů k nosnému stropu není možné používat plastové natloukací hmoždinky. V případě jiných typů stropů je třeba zajistit kotvení závěsů jinými vhodnými upevňovacími prostředky. Při vyšších nárocích na zvukovou izolaci podhledu podlepíme přímé závěsy napojovacím těsněním.

R-CD profily nasuneme do R-UD profilů a přišroubujeme je přímým závěsům pomocí dvojice samovrtných šroubů do plechu typu LB. Délku R-CD profilů můžeme nastavit pomocí spojovacích kusů pro tyto profily. Sousední napojení R-CD profilů vystřídáme min. o šířku desky (1200, 1250 mm).

Kompletní soubor technologických postupů pro správnou montáž sádrokartonových konstrukcí naleznete v Montážní příručce sádrokartonáře.

Ke stažení

Osvojte si práci se sádrokartonem na jednom z kurzů ve Škole suché výstavby Rigips

Můžete vybírat z celé řady kurzů pro kutily i začátečníky. Pod vedením zkušených odborníků si vyzkoušíte výstavbu sádrokartonové příčky, podhledu nebo třeba pokládku suché podlahy. Chybět nemůže ani kurz montáže opláštění podkroví.

Škola suché výstavby, kurzy pro sádrokartonáře   Kurz montáže sádrokartonové příčky ve Škole suché výstavby